Student z certyfikatem (4 ostatnie semestry - dotyczy studentów wszystkich kierunków)

fundusz 2017

DARMOWE SZKOLENIA DLA STUDENTÓW!

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie uzyskała dofinansowanie z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
na realizacje projektu pn. „Student z certyfikatem”
POWR.03.01.00-00-K282/16-00
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020

 

 

 

Oś III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020
Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym

Celem głównym projektu jest: podniesienie kompetencji przez 720 studentów (461 Kobiet, 259 Mężczyzn) ostatnich 4 semestrów studiów I stopnia / II stopnia / jednolitych studiów magisterskich, Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie na Kierunkach: Prawo / Psychologia / Stosunki międzynarodowe / Bezpieczeństwo narodowe / Finanse i rachunkowość / Informatyka / Zarządzanie i Inżynieria Produkcji /
Pedagogika / Administracja / Zarządzanie, poprzez realizację:

  • szkoleń certyfikowanych i zajęć warsztatowych rozwijających kompetencje zawodowe – 336 os.
  • zadań praktycznych w formie projektowej rozwijających kompetencje komunikacyjne i przedsiębiorcze – 720 os.
  • wsparcia w ramach współpracy z otoczeniem społ. – gosp. rozwijającego kompetencje przedsiębiorcze – 720 os.,


prowadzących do dalszego kształcenia i/lub zatrudniania 40% absolwentów uczestniczących w projekcie realizowanym od 01.02.2017 do 31.08.2019.


Projekt poprzez realizację kompleksowego wsparcia dla studentów Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie zapewnia studentom:
● udział w bilansie kompetencji (720 os.)
● rozwój kompetencji:
zawodowych w ramach certyfikowanych szkoleń i warsztatów rozwijanych w ramach 15 ścieżek szkoleniowych wymaganych na
stanowiskach pracy, na których są zatrudniani absolwenci:
- Administrator systemów serwerowych
- Team Leader
- HR Bussiness Partner
- Menedżer projektu
- Menedżer działu IT
- Scrum Master Strona
- Lider zespołu Help Desk
- Specjalista ITSM
- Nowoczesny nauczyciel
- Specjalista ds. sprzedaży
- Specjalista finansowo.-księgowy
- Specjalista ds. kadr i płac
- Administrator Sieci CISCO
- Administrator Baz danych Oracle
- Dyplomata w UE

komunikacyjnych i przedsiębiorczych (720 os.) w ramach dodatkowych zadań praktycznych w formie projektowej

przedsiębiorczych (720 os.) w ramach zajęć z pracodawcami i wizyt studyjnych w ramach współpracy z otoczeniem społeczno – gospodarczym co finalnie umożliwi nabycie i dopasowanie kompetencji studentów do oczekiwań obecnego rynku pracy a w dalszej perspektywie przyczyni się do tego, że min. 40% absolwentów objętych wsparciem będzie kontynuowało kształcenie lub podejmie zatrudnienie.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do osobistego kontaktu, telefonicznego lub też za pośrednictwem poczty elektronicznej (decyduje kolejność zgłoszeń) ze Specjalistą ds. rekrutacji, pokój B002, ul. Kawęczyńska 36, 03-772 Warszawa.

Liczba miejsc ograniczona
Wartość projektu 3 266 635,67 zł
Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego 2 753 120,54 zł

Koordynator Projektu: Agnieszka Olesiejuk nr tel. (22) 59-00-763
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Specjalista ds. rekrutacji: Agnieszka Majsterek nr tel. (22) 59-00-725
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Specjalista ds. rozliczeń: Małgorzata Stępień nr tel. (22) 59-00-794
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

rekr napis