Programy promocyjne

programy.jpg
Wpisowe 0 zł

Program skierowany jest do wszystkich kandydatów na studia w Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie rekrutujących się na semestr jesienno-zimowy w roku akademickim 2017/2018.

Warianty obowiązywania programu:

Dla obywateli polskich:

- od 19 czerwca 2017 r. do 7 lipca 2017 r. - wpisowe wynosi 0 zł

- od 8 sierpnia 2017 r. do 31 sierpnia 2017 r. - wpisowe wynosi 150 zł

- od 1 września 2017 r. do 20 września 2017 r. - wpisowe wynosi 250 zł

- od 21 września 2017 r. do zakończenia rekrutacji - wpisowe wynosi 350 zł

 

Dla cudzoziemców:.

- od 19 czerwca 2017 r. do 7 sierpnia 2017 r. - wpisowe wynosi 0 €

- od 8 sierpnia 2017 r. do 31 sierpnia 2017 r. - wpisowe wynosi 40 €

- od 1 września 2017 r. do 20 września 2017 r. - wpisowe wynosi 70 €

- od 21 września do zakończenia rekrutacji - wpisowe wynosi 200 €


1. Warunkiem skorzystania z Promocji „Wpisowe – 0zł” jest dopełnienie wszystkich formalności związanych z procesem rekrutacji oraz podjęcie przez kandydata nauki.

2. Niedopełnienie warunku opisanego w ust. 1 zobowiązuje kandydata do wpłaty wpisowego w wysokości 350 zł (200 € dla cudzoziemców).

3. W przypadku nie podjęcia studiów lub rezygnacji w trakcie I roku studiów Student jest zobowiązany do wpłaty wpisowego w pełnej wysokości 350 zł (200€ w przypadku cudzoziemców) w terminie 14 dni od daty uprawomocnienia się decyzji o skreśleniu z listy studentów.

 

Skorzystanie z promocji jest jednoznaczne z zaakceptowaniem przez Studenta wyżej określonych zasad.

 

Regulamin

Zarządzenie Kanclerza wprowadzające programy promocyjne
Zarządzenie Kanclerza wprowadzające programy promocyjne - Aneks

Wpisowe 0 zł
Absolwent WSM - Wpisowe 0 zł

rekr napis

Facebook