Komisje Uczelniane

Uczelniana Komisja Dyscyplinarna dla Studentów Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie

 • Dr Marcin Wielec – Przewodniczący
 • Prof. zw. dr hab. Wojciech Słomski, Dr h. c. Mult. – Członek
 • Doc. dr Kiejstut Roman Szymański – Członek

 

Uczelniana Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna dla Studentów Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie

 • Doc. dr Grażyna Grabarczyk – Członek

 

Uczelniana Komisja ds. Zasad Etycznych i Organizacji Badań Naukowych Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie

 • Prof. zw. dr hab. Maria Szyszkowska – Przewodnicząca
 • Prof. zw. dr hab. Wojciech Słomski, Dr h. c. – Członek
 • Dr hab. Stanislaw Rainko, prof. WSM – Członek
 • Dr Krystyna Teresa Panas – Członek

 

Uczelniana Komisja Rekrutacyjna ds. Programu ERASMUS Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie

 • Dr Joanna Michalak-Dawidziuk – Przewodnicząca
 • Dziekan Wydziału/Wydziałowy Koordynator ds. Programu ERASMUS
 • Uczelniany Koordynator ds. Programu ERASMUS

 

 

 

rekr napis