Senat

Skład Senatu Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie

 

Prof. zw. dr hab. Lidia Białoń-Soczyńska
Prof. zw. dr hab. Paweł Czarnecki
Prof. zw. dr hab. inż. Jan Bajtos
Prof. zw. dr hab. Marian Daniluk
Prof. zw. dr hab. Pavol Dancak
Prof. WSM dr hab. Stanisław Dawidziuk

Prof. zw. dr hab. Genowefa Grabowska

Prof. zw. dr hab.Hassan Ali Jamsheer
Prof. dr hab.Lech Jaczynowski

Prof. zw. dr hab. Jan Kordos

Prof. zw. dr hab. Stanisław Lis
Prof. dr hab. Jadwiga Marek

Prof. dr hab. Janusz Mika
Prof. WSM dr hab. Alica Petrasova
Prof. WSM dr hab. Kazimierz Piasecki
Prof. dr hab. Jan Rusinek

Prof. zw. dr hab. Bronisław Ryś
Prof. zw. dr hab. Wojciech Słomski
Prof. WSM dr hab. Zbigniew Staniek
Prof. zw. dr hab. Henryk Stańczyk
Prof. zw. dr hab. Stanisław Sudoł

Prof. zw. dr hab. Maria Szyszkowska

Doc. dr Grażyna Grabarczyk

Dr inż. Alfreda Kamińska
Doc. dr Krzysztof Kawęcki
Dr Mariola Krakowczykova
Dr inż. Marek Lewandowski
Dr Joanna Michalak-Dawidziuk

Doc. dr Kiejstut Szymański

Mgr Radosław Dawidziuk

Mgr Jolanta Hibner

Mgr Agnieszka Rysak-Choszczewska

studentka Svitlana Khrystenko
studentka Lila Shainoha
student Filip Wasiak
student Vlad Laznvyi
studentka Ania Kryzhevska
studentka Joanna Kowalska
student Karol Decka
studentka Alina Bohian

 

 

 

 

 

rekr napis

Facebook