Komisje Senackie

Komisja Senacka ds. Jakości Kształcenia

 • Prof. WSM dr hab. Adam Szpaderski – Przewodniczący
 • Prof. zw. dr hab. Janusz Mika – Członek
 • Prof. dr hab. Inż. Krzysztof Wituszyński – Członek
 • Doc. dr Kiejstut Roman Szymański – Członek
 • Mgr Jolanta Hibner – Członek
 • Mgr Jolanta Borowiec (absolwentka) – Członek
 • Magdalena Nowak (studentka) – Członek
 • Elżbieta Modzelewska (studentka) – Członek

 

Komisja Senacka ds. Organizacji Rozwoju Kadry Akademickiej oraz Stypendiów Naukowych

 • Prof. zw. dr hab. Wojciech Słomski, Dr h c Multi. – przewodniczący
 • Doc. dr Kiejstut Szymański – członek
 • Prof. ndzw. dr hab. Zdzisław Sirojć – członek
 • Mgr Bartłomiej Nowaczyński – sekretarz

 

Komisja Senacka ds. Rozwoju Uczelni i Współpracy Krajowej oraz Międzynarodowej

 • Prof. zw. dr hab. Maria Szyszkowska – Przewodnicząca
 • Prof. zw. dr hab. Wojciech Słomski, Dr h c Mult. – Członek
 • Prof. ndzw. dr hab. Zdzisław Sirojć – Członek
 • Doc. dr Kiejstut Szymański – Członek
 • Mgr Bartłomiej Nowaczyński – Sekretarz

 

Komisja Senacka ds. Nauki i Badań

 • Prof. zw. dr hab. Lidia Białoń – Przewodnicząca
 • Prof. zw. dr hab. Wojciech Słomski, Dr h. c. Mult. – Członek
 • Dr hab. Marek Kowalski, prof. WSM – Członek
 • Dr Rafał Cieślik – Członek
 • Dr Marek Pawłowski – Członek
 • Mgr Bartłomiej Nowaczyński – Sekretarz

 

Komisjia Senacka ds. Nagród i Odznaczeń

 • Prof. zw. dr hab. Bronisław Ryś – Przewodniczący
 • Doc. dr inż. Waldemar Szulc – Członek
 • Dr Marek Pawłowski – Członek
 • Dr Agnieszka Król – Sekretarz
 • Dr Jarosław Kostrubiec – Członek
 • Mgr Anna Keller – Członek

 

Komisjia Senacka ds. Implementacji Reformy Szkolnictwa Wyższego w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie

 • Dr Jarosław Kostrubiec - Przewodniczący

rekr napis

Facebook