Katedry

Katedra Zarządzania (sala F317A)

Kierownik Katedry - Prof. zw. dr hab. dr h. c. Stanisław Sudoł

Prof. zw. dr hab. Alexander J.Belohlavek, Dr hc

Prof. zw. dr hab. Sławomir I. Bukowski

Prof. zw. dr hab. Jan Kordos

Prof. WSM dr Stanisław Duchniewicz 

Dr Piotr Mikosik

Mgr Radosław Dawidziuk

Mgr Dorota Wójcik-Kośla

 

Katedra Zarządzania Strategicznego (F311)

Kierownik Katedry - Prof. zw. dr hab. Marian Strużycki

Prof. zw. dr hab. Czesław Skowronek

Prof. WSM dr hab. Zdzisław Leszczyński

Dr Agnieszka Król

Dr Katarzyna Adamiak

Dr Marzena Kacprzak

Dr Barbara Pawłowska

Mgr Klaudia Grubbe

 

Zakład Bezpieczeństwa Narodowego

Kierownik - Dr inż. Zdzisław Maślak

JUDr. Maria Marinicova, PhD.

Prof. zw. dr hab. Jan Czerniakiewicz

prof. dr hab. Henryk Stańczyk

dr Aleksandra Krajewska

dr Norbert Malec

dr Julia Nowicka

dr Piotr Wąchal

 

Zakład Informatyki

Kierownik Zakładu - Prof. WSM dr hab. Marcin Paprzycki

Prof. dr hab. Jan Rusinek

Dr inż. Andrzej Jabłonka

Dr inż. Jacek Pulwarski 

Prof. WSM dr hab. Jerzy Cytowski

Dr inż. Paweł Figat

Dr Andrzej Góralski

Dr inż. Małgorzata Kaliczyńska

Dr inż. Adam Rosiński 

Doc. dr inż. Waldemar Szulc

Mgr Andrzej Jarzęcki

 

Zakład Zarządzania i Inżynierii Produkcji

Kierownik Zakładu - Dr inż. Marek Lewandowski

Dr hab. inż. Stanislav Szabo, PhD., MBA, LL.M, Dr h.c.

Dr hab. inż. Roman Hrmo

Dr inż. Radosław Okulski

Dr inż. Zdzisław Wojciechowski

 

Katedra Marketingu, Przedsiębiorczości i Kapitału Intelektualnego (F308)

Kierownik Katedry - Prof. zw. dr hab. Lidia Białoń

Prof. WSM dr hab. Jadwiga Marek

Doc. dr Waldemar Stelmach

Doc. dr Waldemar Aftyka

Dr Jan Boguski

Dr Waldemar Grygolec

Dr inż. Alfreda Kamińska

Mgr Anna Kacprzak

Mgr Aleksandra Spychała 

 

Katedra Ekonomii i Finansów (F315)

Kierownik Katedry - Prof. WSM dr hab. Zbigniew Staniek

Prof. WSM dr hab. Marek Garbicz

Doc. dr Lech Smolaga

Dr Marek Gruchelski

Dr Kazimierz Mazur

Dr Jerzy Nasiłowski

Mgr Barbara Zasada

 

Zakład Finansów i Rachunkowości 

Kierownik Dr Leszek Borowiec

Prof. zw. dr hab. Marian Daniluk

Doc. dr Roman Goryszewski

Dr Elżbieta Kotowska

Dr Rafał Cieślik

Dr Stanisława Sobolewska

 

rekr napis

Facebook